نشانی
تهران ، کیلومتر 35 جاده خاوران
شهرک صنعتی عباس آباد ، خیابان 36

تلفن  : 7 - 36424067 - 021
فکس : 36423737 - 021
info@mahboubfoodind.com

نام
 
كد امنیتی را وارد كنید