مربای آلبالو محبوب علاوه بر گزینه مناسب برای صبحانه و عصرانه ، همراه با بستنی وانیلی نیز واقعا داپذیر می باشد.