سرکه های سفید و قرمز محبوب برای کد بانو های هنرمند ایرانی جهت تهیه ترشی گزینه مناسبی است.